Privacy en disclaimer 2018-09-03T15:16:44+00:00

Privacy Disclaimer

Sales Channel B.V.

Privacy verklaring Sales Channel BV

Sales Channel handelt wat betreft uw persoonsgegevens op basis van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en relevante bijzondere wetgeving. Sales Channel heeft de verwerking van persoonsgegevens aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt deze melding inzien in het Meldingenregister.  Sales Channel handelt wat betreft uw persoonsgegevens op basis van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en relevante bijzondere wetgeving. Sales Channel heeft de verwerking van persoonsgegevens aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt deze melding inzien in het Meldingenregister.

Doel verwerking persoonsgegevens

Om een goede dossierbehandeling te kunnen bewerkstelligen is, is het noodzakelijk dat u ons alle, relevante, (persoons)gegevens verstrekt. Aan de hand van de door u verstrekte (persoons)gegevens kan een accurate berekening worden gemaakt en kan aan u advies op maat worden verstrekt.

Bescherming persoonsgegevens

Wij gaan zorgvuldig met uw (persoons)gegevens om en houden ons aan de relevante wet-en regelgeving. Onze medewerkers zijn gebonden aan geheimhouding en hebben een boeteclausule bij overtreding van het geheimhoudingsbeding in hun arbeidsovereenkomsten staan.

Daarnaast nemen wij de volgende maatregelen om het risico op verlies van persoonsgegevens tot een minimum te beperken:

 • Wij zorgen voor een goede beveiliging van onze kantoren en onze systemen.
 • Indien wij gebruik maken van derden, leggen we minimaal dezelfde beveiligingseisen aan deze derde op
 • Door ons worden alleen gegevens verwerkt door diegenen voor wie het noodzakelijk is in het kader van hun functie
 • De (persoons)gegevens wordt door ons niet langer bewaard dan noodzakelijk is, doch minimaal gedurende de wettelijke bewaartermijn.

Uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens

Uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens zijn de volgende:

 • recht op inzage in door ons van u vastgelegde gegevens
 • recht op het indienen van een verzoek tot correctie of verwijdering van uw gegevens
 • recht om bezwaar te maken (verzet) tegen bepaalde wijzen van gebruik van uw gegevens.

Bezoek aan onze website

Indien u onze website bezoekt, dan leggen we het volgende vast:

 • Uw gedrag: wij leggen uw gedrag vast om inzage te krijgen in verbeteringen, die noodzakelijk mochten zijn op onze website
 • Cookies: door het gebruik van cookies kunnen we beter aan uw wensen voldoen. Als u niet wilt dat er cookies worden gebruikt, kunt u in de browser ‘cookies off’ aanvinken.

Klachtenregeling

Alhoewel wij uiterst zorgvuldig omgaan met uw (persoons)gegevens, kunt u ontevreden zijn over de behandeling van uw verzoek aan ons. Bij klachten kunt u via de volgende mogelijkheden contact met ons opnemen:

Mocht u over de afhandeling van uw klacht niet tevreden zijn, dan kunt u de klacht voorleggen aan Autoriteit Persoonsgegevens, www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Voor algemene vragen, kunt u contact opnemen met Teun Westerdijk

Ontvang 2 offertes en profiteer van de nieuwste tarieven in de markt
Spoed Offerte aanvragen
Diensten
 • Zakelijk Telecom
 • Telefoon Centrales
 • Zakelijk VoIP
 • Software
 • Printing
 • Zakelijk Cloud
 • Hardware
 • IT